Asiakasryhmät

Asiakasryhmiämme ja palveluitamme

 

Asiakassegmentti
Tuotteet
Operaattorien palvelut
Mekaaninen metsäteollisuus
Sahatavara, tukit, pylväät, hake, pelletti
Konventionaalinen lastaus, varastointi
Autojen ja vaunujen purku
Kontitus, Trailerien lastaus
Huolinta 
Lisäarvopalvelut (merkintä, ...)
Rahtausvälitys
Säkitys   
Sahateollisuuden kauppahuoneet ja myyntiagentit
Sahatavara, tukit, pylväät
Konventionaalinen lastaus, varastointi 
Autojen ja vaunujen purku
Kontitus, Trailerien lastaus
Huolinta
Lisäarvopalvelut (merkintä, ...)
Rahtausvälitys
Kemiallinen metsäteollisuus
Sellu, biotuotteet
Konventionaalinen lastaus, varastointi,
Autojen ja vaunujen purku
Kontitus
Huolinta 
Lisäarvopalvelut (merkintä, ...)
Rahtausvälitys
Varustamot, varustamoagentit
Break bulk, irtolastit, suuryksiköt, projektit
Laiva-agentuuri, laivanselvitys
Konventionaalinen lastaus ja purku, Roro mahdollisuus
Lastinkäsittely ja -tuentatarvikkeet
Metalliteollisuus ja agentuurit
Levyt, tangot, putket
Kuivabulk raaka-aineet
Konventionaalinen purku ja lastaus, varastointi, lähetys. Lisäarvopalvelut
Viljavarastot, viejät/tuojat
Vilja
Konventionaalinen purku ja lastaus. Varastointi
Sementtiteollisuus
Sementti
Konventionaalinen purku ja lastaus. Varastointi
Ympäristöteollisuus ja -palvelut, kierrätys
Energiapaalit, romu, keräyspaperi
Konventionaalinen purku ja lastaus
Suuryksiköiden purku ja lastaus
Varastointi
Lajittelu
Energiateollisuus
(kemiall. metsäteoll, katso yllä)
Kuivalastit, hake, energiapaalit, pelletti
Konventionaalinen purku ja lastaus
Suuryksiköiden purku ja lastaus
Varastointi
Lajittelu
Irtolastin purku ja lastaus, varastointi. Säkitys
Muu valmistava teollisuus
Raaka-aineet; kemikaalit, kuivabulk, nestemäinen 
Irtolastin purku ja lastaus, varastointi. Säkitys.
Nesteterminaalitoiminta
Kaivosteollisuus
Mineraalit
Irtolastin purku ja lastaus, varastointi. Säkitys
Kuljetusvälitysliikkeet, huolitsijat
Vienti- ja tuontilastit, suuryksiköt
 
 
 
Projektilastit
 
Suuryksiköinti; kontit, trailerit
Roro-käsittely, vastaanotto/luovutus
Varastointi. Lisäarvopalvelut
Projektilastaus, -purku laivasta
Loviisan alueen teollisuustoiminta
 
Sisälogistiikan tukipalvelut, varastointi, lastinkäsittely
Muut,
Tuontia
 
Maantiesuola
Savi
 
Irtolastin purku