Loviisan Satama Oy

Loviisan Satama Oy on Helsingin Satama Oy:n (60 %) ja Loviisan kaupungin (40 % ) omistama yhtiö.
Tutustu Helsingin Satamaan 
 
Yhtiömuotoinen toiminta alkoi 1.9.2014 ja satama oli Loviisan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, kunnes Helsingin Satama Oy hankki siitä 60 % osake-enemmistön vuoden 2017 alusta lähtien.

Uuden omistajan kautta Loviisa sai lisää resursseja toimintansa kehittämiseen ja Helsingin Satama mahdollisuuden laajentaa toimintaa matkustaja- ja suuryksikköliikenteen ulkopuolelle. Järjestely vahvistaa Loviisan sataman asemaa ja mahdollistaa entistä paremmin asiakkaiden monipuolisiin kuljetustarpeisiin vastaamisen.
Katso video Helsingin ja Loviisan satamista.

Loviisan Satama Oy haluaa näyttää esimerkkiä kokonaisvaltaisesti vastuullisesta satamatoiminnasta.

Ympäristöasiat

Ympäristöasiat ovat Loviisan satamalle erityisen tärkeitä. Sataman läheisyydessä on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Lähialueet ovat myös virkistyskäytössä. Satama toimii ja raportoi lainvoimaisen ympäristölupansa mukaisesti.

Loviisan satama on  mukana osarahoittamassa Meriturvallisuuden- ja liikenteen tutkimusyhdistys ry:n eli Merikotkan ”Vähähiiliset satamatoiminnot”-hanketta. Hankkeessa tarkastellaan mm. Loviisan satamassa käytössä olevan sulanapitojärjestelmän optimoimista sekä satamatalon energiansäästömahdollisuuksia. Myös Loviisan kaupunki, satamayhtiön omistajana, ryhtyi kannustamaan tytäryhtiötään ympäristöystävällisyyden kehittämiseen ja onkin asettanut satamayhtiölle tavoitteen energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Loviisan sataman ympäristövaikutukset koostuvat pääsääntöisesti ilmapäästöistä, joita syntyy polttoaineiden käytöstä aluksissa, työkoneissa, kumipyörä- sekä raideliikenteessä, satamatalon öljylämmityksestä sekä välillisesti satamassa esim. valaistukseen käytetyn sähkön tuotannosta. Muut päästöt, kuten muun muassa melu, pöly ja hajavalaistus on todettu hyvin vähäiseksi oikeiden työskentelytapojen sekä automatisoidun valaistusjärjestelmän johdosta.

Työturvallisuus

Työturvallisuusasiat on niin yhtiössä kuin koko sataman toiminnoissa nostettu yhdeksi tärkeimmistä teemoista. Kehityssuunta on ollut positiivinen ja satamayhtiön henkilöstölle ei ole sattunut toimintakautena yhtään tapaturmaa, läheltä piti- eikä vaaratilannetta. Lisäksi Loviisan satama toimii aktiivisesti yhdessä satama-alueella toimivien yritysten kanssa yleisen satama-alueen työturvallisuuden kehittämisen parissa.

Turvallisuus

Satama-alue on aidattu ja kulku alueelle rajoitettua. ISPS-turvallisuussuunnitelman on auditoinut ja hyväksynyt Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom.
Satamalla on turvallisuuslupa hallinnoimalleen rataverkostolle, jonka on hyväksynyt ja auditoinut Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom. Pelastussuunnitelma on tehty yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.