Alusten satama­käyntiohje

Loviisan sataman Suomenlahden vilkkaaseen ja kehittyvään merikuljetusreittiin yhdistävä, suoralinjainen 9,5 metrin väylä on helppokulkuinen läpi talven.

Satama-altaassa on ilmakierrolla toteutettu jäätymisenestojärjestelmä.

Laivojen luotsaus

Aluksen on Suomen vesialueella käytettävä luotsia, jos aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus tai aluksen koko sitä edellyttää.

Luotsauspalveluita tuottaa Finnpilot (www.finnpilot.fi). Luotsitilaukset tehdään Finnpilotin luotsinvälityksen kautta.

Itäinen luotsintilausalue

Kotka, Orrengrund

 • ensisijaisesti: https://pilotonline.fi/login
 • sähköposti: pilotorder.east@finnpilot.fi
 • puh. +358 (0) 400 907 978 (Kotka)
 • faksi +358 (0) 29 52 53011

Satamakoodi

Loviisan Satama Oy:n liikenteessä tulee käyttää satamakoodina FIHEL ja satamanosana LOV.

Jäänmurto

Loviisan satamalla on jäänmurtosopimus yksityisen yrityksen kanssa. Jäänmurtoa tehdään ennen aluksen saapumista satamaan ja tarvittaessa ennen aluksen lähtöä. Hinaus, työntö tai jään puhdistus aluksen ja laiturin välistä ei kuulu normaaliin sataman järjestämään jäänmurtopalveluun. Mikäli alus tarvitsee jäänmurtopalvelun ulkopuolisia palveluita tulee tilaus tehdä aluksen asiamiehen kautta, erillisveloitusta vastaan.

HH-Hinaus Oy
Puh. +358 (0)40 066 4556 (24h)

Hinaus

Hinaus- ja avustuspalveluista tulee olla yhteydessä agenttiin, jolta saa lisätietoja.

Kiinnitys- ja irrotuspalvelut

Narumiesten käyttö on turvallisuussyistä pakollista.

Saapuvat alukset. Luotsi tilaa narumiespalvelun laivaan noustuaan puhelimitse numerosta puh. +358 (0)40 071 7215 (24h). Aluksen asiamies on antanut laivan ennakot Satamapalvelulle.

Ilman luotsia saapuvien alusten on myös noudatettava tätä ohjetta.

Lähtevät alukset. Laivan asiamies tilaa narumiehet ennen aluksen lähtöä satamasta puhelimitse viimeistään 1,5 tuntia ennen aiottua lähtöä. Aluksen asiamies on antanut ennakot Satamapalvelulle.

Tilaukseen sisältyy saapuvan aluksen osalta 2 (kaksi) tuntia, lähtevän aluksen osalta 1 (yksi) tunti työskentelyaikaa ja mahdollisesta ylitysajasta tai peruutuksesta veloitetaan 100,00 €/h.

Valkon Satamapalvelu Oy
Puh. +358 (0)40 071 7215 (24h)

Vettä aluksille

Vesi tilataan aina laivan asiamiehen kautta. Asiamiehen puuttuessa toimitaan tämän ohjeen mukaisesti. Loviisan Satama Oy ostaa veden Loviisan Vesiliikelaitokselta.

Veden toimitus arkisin klo 07:00 – 15:00

Veden toimittaa Loviisan Satama Oy:n kunnossapitohenkilökunta.
Tilaukset ma – to klo 07:00 – 15:00 ja pe 07:00 – 13:00 puhelimitse.
Tilaukset muina aikoina arkipäivätoimitukselle tekstiviestitse.
puh. 0440 555 837 / Ville Vuokkovaara

Veden toimitus muina aikoina

Muina aikoina vesitoimituksesta vastaa Valkon Satamapalvelu Oy erillishintaa vastaan. Tilaukset puh. 0400 717 215 (24/7)

Miehistönkulku satamassa

Miehistön liikkuminen satama-alueella tulee tapahtua pääsääntöisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin. Satama-alueella liikkuessa käytettävä CE-merkittyä hyvin näkyvää varoitusvaatetusta. Satama-alueella liikuttaessa henkilöiden tulee varautua selvittämään asiansa ja tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä.

Vierailut aluksella vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön, jota on menossa tapaamaan.

Jätehuolto

Aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) vahvistaman kaavan mukaisesti pääsääntöisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista.

Satama-alueella noudatetaan alusjätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä jätehuolto-ohjeita. Suomen alusjätelainsäädännön mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä.

Satama-alueelle sijoitetut jäteasemat löytyvät satamakartasta

Öljyisten vesien ja nestemäisten öljyjätteiden vastaanotto Loviisan satamassa

Phoenix Collector Oy hoitaa Loviisan sataman öljyisten vesien ja nestemäisten öljyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita. Jätteiden jättäminen Loviisan satamaan on alla kuvattuja puitteita noudattaessa no special fee-järjestelmän piirissä. Lisätietoa jäteohje-kohdassa.

 • Vastaanottoaika arkisin klo 07.00 – 16.00
 • Vastaanottopalvelun ennakkotilaus tehdään 24 h ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aloittamisaika tarkennetaan edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä
 • Aluksen on toimitettava jäte vastaanottokalustoon pumppaamalla ja nestemäisessä muodossa
 • Kuljetukseen sisältyy laskuttamatonta pumppaustyötä 2 h
 • Aluksella on oltava minimissään 3 m³ /h pumppausteho ja pumppaustyö saa maksimissaan kestää 4 tuntia
 • Aluksen on separoitava pilssivesi ennen sen vastaanottolaitteisiin toimittamista
 • Vastaanottokerran minimimäärä on 2 m³ (pois lukien jäteöljy, jolla kertajättö on minimissään 1 m³)
 • Aluskohtainen vastaanottokerran maksimimäärä on 15 m³ (separointijätteen ja pilssiveden tilavuus yhteensä)

Phoenix Collector Oy Ltd

Tilaukset numeroon:
Puh. +358 (0)40 046 2253
Faksi. +358 (0)5 355 8897

Korjauspalvelut

Loviisan satamassa hitsaustöitä ym. korjauspalveluita tarjoaa Valkon Satamapalvelu Oy.

Tilaukset puh. +358 (0)40 071 7215 (24/7)