Jäteohjeet

Alusten on Loviisan satamassa vieraillessa noudatettava alla olevia ohjeita. Ajantasaiset, alusten käyttöön tarkoitetut, ohjeet julkaistaan sähköisessä muodossa sataman verkkosivuilla.

Yleiset alusten jäteohjeet

 • Aluksen on annettava asiamiehen toimesta satamanpitäjälle 24 tuntia ennen saapumistaan alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta Portnet-järjestelmän kautta.
 • Alusten kiinteiden, ei vaarallisten jätteiden, vastaanotto tapahtuu itsepalveluperiaatteella ja vastaanotto on avoinna 24/7.
 • Alusten nestemäiset sekä kiinteät vaaralliset jätteet vaativat vastaanottopalvelun tilaamista.
 • Aluksen asiamies tilaa muun kuin itsepalveluperiaatteella toimivan jätevastaanottopalvelun jätelajikohtaisen ohjeistuksen mukaisesti (alla).
 • Aluksen päällikkö vastaa siitä, että aluksen satamaan jättämä jäte on lajiteltu ohjeiden mukaisesti.
 • ​Jätteitä saa jättää ainoastaan tarjolla oleviin vastaanottolaitteisiin pisteihin 1 – 3.
 • Jätteet on lajiteltava siten, että ne vastaavat vastaanottolaitteiden jaottelua.
 • Jaotteluohjeen perässä on ko. jätepisteen numero.
 • Jätepiste 1 on pääpiste. Jos apupisteissä 2 tai 3 ei ole tilaa, tulee jätteet toimittaa pisteeseen 1.
 • Vaarallisten jätteiden jättäminen muualle kuin niille varattuun konttiin on ehdottomasti kielletty. Kontti on suljettu ja voidaan avata pyynnöstä: maanantai – torstai 07-15 ja perjantai 07-13. Muuna aikana avaus päivystyksenä lisämaksusta.
 • Kun kyse on suuremmista jäte-eristä tai jäte ei vastaa koostumukseltaan sataman vastaanottolaitteiston jaottelua, on aluksen ilmoitettava asiasta asiamiehelleen, joka ilmoittaa siitä sataman kunnossapitoon.
 • Alusta pyydetään ilmoittamaan asiamiehellensä myös kaikista vastaanottolaitteiden puutteista ja vioista.
 • Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, veloitetaan ylimääräisestä työstä ja jätteenkäsittelystä koituvat kustannukset.

Kiinteät jätteet

Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyvät aluksen tavanomaisessa käytössä.

Lajiteltu tavanomainen jäte

Alus tyhjentää jätteensä sataman jätepisteen erilliskeräysjäteastiaan itsepalveluperiaatteella.

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Avoinna 24/7.

Lajitteluohjeet:

Metallipakkaukset (1): säilyke- ja juomatölkit, alumiinivuoat, foliot, metallikannet, kruunukorkit.

Huom! Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita tai tuubeja.

Lasipakkaukset (1): tyhjät lasipullot, tyhjät lasipurkit.

Huom! Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia (sekajätteitä), pullonkorkkeja tai purkinkansia.

Kuitupakkaukset (1-3): kartongista, nestekartongista, paperista ja pahvista valmistetut pakkaukset.

Huom! Ei paperia, märkää tai likaista pahvia (sekajätettä), styroksia tai muovia.

Muovipakkaukset (1)

Huom! Ei likaisia muovipakkauksia.

Muu kuin edellä mainittu tavanomainen kiinteä jäte eli sekajäte (1-3)

Alus tyhjentää jätteensä sataman jätepisteen sekajäteastiaan itsepalveluperiaatteella. Avoinna 24/7.

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m.

Biojäte tai kansainvälinen ruokajäte (1)

Biojäte, mikä ei ole peräisin EU:n ulkopuolisesta maasta tyhjentää alus jätteensä sataman jätepisteen biojäteastiaan itsepalveluperiaatteella, avoinna 24/7. Biojäte on keittiössä ja ruoanlaitossa syntyvää maatuvaa jätettä. Biojäteastiaan laitettavat biojätteet tulee pakata maatuvaan pakkaukseen.

Kansainvälinen ruokajäte. Jos EU:n ulkopuolella käynyt alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Loviisan satamaan, tulee aluksen asiamiehen tilata sataman kunnossapitoa avaamaan vaarallisen jätteen keräyspisteen, avoinna ma – to 07.00 – 15.00, pe 07.00 – 13.00. Muuna aikana avaus päivystyksenä lisämaksusta.

Kansainväliseksi ruokajätteeksi luokitellaan kaikki ruokajäte, joka on peräisin alukselta, joka on käynyt reitillään EU:n ulkopuolisessa maassa. Jäte on tautiriskin takia vaarallista jätettä (luokka 1). Kansainvälinen ruokajäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos sitä joutuu muun jätteen sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen ruokajätteen tapaan. Lue lisää EY asetus 1774/2002.

• aluksen ruokajäte
• mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen kanssa (esim. käärepaperi, pakkausjäte)

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m.

Vaarallinen jäte (1)

Jos alus haluaa toimittaa vaarallista jätettä Loviisan satamaan, tulee aluksen asiamiehen tilata sataman kunnossapitoa avaamaan vaarallisen jätteen keräyskontin, avoinna ma – to 07.00 – 15.00, pe 07.00 – 13.00. Muuna aikana avaus päivystyksenä lisämaksusta.

Alus tyhjentää vaarallisen jätteensä erilliskeräykseen lajiteltuina seuraavasti:

• akut ja paristot
• kiinteä maalijäte
• kiinteä öljyinen jäte
• loisteputket
• (kv-biojäte, kuvattu edellä)

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m.

Metalliromu (lisäveloitus)

Metalliromua ovat mm. metalliputket ja -kaapelit, vaijerit, hanat, helat, vetimet, naulat, metalliastiat, metalliset koneet ja laitteet. Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Loviisan Satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä.

Ota yhteyttä Loviisan Satama Oy:n vastuuhenkilöön. Loviisan Satama välittää aluksen tilauksen Cronimet Oy:lle tai jätehuoltoyritykselle, riippuen jätteen laadusta ja määrästä ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Sähkö- ja elektroniikkajäte eli SER (1) (lisäveloitus)

Sähkö- ja elektroniikkajätettä ovat mm. käytöstä poistetut tieto- ja viestintälaitteet, kodinkoneet, kulutuselektroniikka, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, tarkkailu- ja valvontalaitteet yms.

Ota yhteyttä Loviisan Satama Oy:n vastuuhenkilöön, jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Loviisan satamaan. Sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä tulee tehdä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä.
Loviisan Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Kiinteitä lastijäämiä (lisäveloitus)

Ota yhteyttä Loviisan Sataman vastuuhenkilöön.

Pakokaasujen puhdistusjäte (lisäveloitus)

Ota yhteyttä Loviisan Satama Oy:n vastuuhenkilöön. Loviisan Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Nestemäiset jätteet

Konehuoneperäisten nestemäisten jätteiden käsittelyä koskevat ohjeet (15 m3 sis. alusjätemaksuun)

Phoenix Collector Oy hoitaa Loviisan sataman öljyisten vesien ja nestemäisten öljyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita. Alusten on noudatettava alla kuvattuja puitteita:

• Tilaukset puh. +358 (0)40 0462253 (24/7) tai tilaus@phoenix-collector.fi.
• Vastaanottoaika arkisin 07-16.
• Vastaanottopalvelun ennakkotilaus tehdään 24 h tai edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aloittamisaika tarkennetaan edellisen päivän klo. 14.00 mennessä.
• Aluksen on toimitettava jäte vastaanottokalustoon pumppaamalla ja nestemäisessä muodossa.
• Kuljetukseen sisältyy laskuttamatonta pumppaustyötä 2 h, jonka jälkeen alukselta veloitetaan lisätyöstä.
• Aluksella on oltava minimissään 3 m³ / h pumppausteho.
• Pumppaustyö saa maksimissaan kestää 4 tuntia.
• Aluksen on separoitava pilssivesi ennen sen vastaanottolaitteisiin toimittamista.
• Vastaanottokerran minimimäärä on 2 m³ (pois lukien jäteöljy, jolla kertajättö minimissään 1 m³).
• Aluskohtainen vastaanottokerran maksimimäärä on 15 m³ (separointijätteen ja pilssiveden tilavuus yhteensä).

Alusten käymäläjätevesien käsittelyä koskevat ohjeet (15 m3 sisältyy alusjätemaksuun)

• Aluksen edustaja tilaa palvelun suoraan palveluntarjoajalta.
• Eerola Yhtiöt Oy tai Loviisan Viemäripalvelu hoitaa Loviisan sataman käymäläjätevesien vastaanotto- ja käsittelypalveluita.
• Eerola tilaukset puh. +358 (0)50 313 0729 tai Loviisan Viemäripalvelu tilaukset: +358(0)400 604 076
• Vastaanottoaika arkisin klo 08 – 16.
• Vastaanottopalvelun ennakkotilaus tehdään 24 h tai edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä, ennen pumppauksen aloittamista.
• Aluksen edustajan tulee etukäteen ilmoittaa palveluntarjoajalle aluksen tyhjennysyhteys (camlock).
• Aluskohtainen vastaanottokerran maksimimäärä on 15 m3.
• Tankin tyhjennys imuautolla sisältää 1 h työaikaa, ylimääräisestä työajasta veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaan.

Nestemäisiä lastijäämiä tai pesuvesiä (lisäveloitus)

• Käymäläjätevesien käsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti, kts yllä.

Yhteystiedot

Loviisan Satama Oy

Kunnossapito
ma – to 07.00 – 15.00, pe 07.00 – 13.00
puh. +358 (0)440 555 837 / Ville Vuokkovaara

Päivystys 24/7, lisäveloitus jätekontin avauksesta päivystyksenä.
Valkon Satamapalvelu Oy
p. +358 (0)400 717215

Vastuuhenkilö
Tiina Vepsäläinen, toimitusjohtaja
puh. +358 (0)440 555 731

LIITTEET:

 1. Kartta: Alusten jätepisteet