Rautatieliikenne

Satamaan tulee vain rahtiliikenteelle varattu junaraide suoraan Lahdesta pääradan varrelta.

Loviisan Satama Oy hallinnoi Loviisan sataman rataverkkoa.

Alla poimintoja ” vaihto- ja ratatyöohjeistuksesta”, joka on osa Loviisan Satama Oy:n turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Otathan yhteyttä saadaksesi koko ohjeistuksen.

  • Loviisan sataman rataverkolla on toisen luokan liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa omasta liikkumisestaan.
  • Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.
  • Rataverkolla on yksi tievaroitusvalolaitos siirryttäessä Liikenneviraston radalta numero 060 sataman rataverkolle, heti vaihde nro 022 jälkeen. Turvalaitos on käsikäyttöinen.
  • Suurin sallittu akselipaino on 22,5tn, sitä suuremman kaluston käyttö tulee hyväksyttää rataverkon haltijalla.
  • Rataverkolla on Liikenneviraston ohjeen mukaisia, tai niitä vastaavia opastimia ja ratamerkkejä tai merkintöjä.

Vaihtotyön suorittamiseen tulee saada Loviisan sataman rataverkon haltijan hyväksyntä kirjallisesti. Hyväksyntä on toimijakohtainen ja luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva. Hyväksyntä tulee olla voimassa ennen vaihtotöihin alkamista. Luvan myöntää Tiina Vepsäläinen, tiina.vepsalainen@portofloviisa.fi

Vaihtotyön ja siirtotyön säännöt:

  • Vaihtotyön ja siirtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.
  • Vaihtotyön ja siirtotyön suorittaminen ilman hyväksyntää on kielletty.
  • Tähystyksestä tulee huolehtia.
  • Tähystäjällä tulee olla valkoinen valo kulkusuuntaan.
  • Tasoristeyksiin tulee jättää molempiin kulkusuuntiin vapaata näkymäaluetta vähintään 7 metriä.