Vastuullisuus

Loviisan Satama Oy haluaa näyttää esimerkkiä kokonaisvaltaisesti vastuullisesta satamatoiminnasta.

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Loviisan Satama minimoi jatkuvasti toimintansa ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Sataman läheisyydessä on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta ja lähialueet ovat myös virkistyskäytössä, mikä otetaan myös satamatoiminnassa huomioon. Satama toimii ja raportoi lainvoimaisen ympäristölupansa mukaisesti.

Tutustu Loviisan sataman ympäristölupatiivistelmiin täällä.

Loviisan sataman ympäristövaikutukset koostuvat pääsääntöisesti

• ilmapäästöistä, joita syntyy polttoaineiden käytöstä aluksissa, työkoneissa, kumipyörä- sekä raideliikenteessä,
• satamatalon öljylämmityksestä sekä
• välillisesti satamassa esimerkiksi valaistukseen käytetyn sähkön tuotannosta.

Muut päästöt, kuten muun muassa melu, pöly ja hajavalaistus on todettu hyvin vähäisiksi oikeiden työskentelytapojen sekä automatisoidun valaistusjärjestelmän ansiosta.

Turvallisuus ja työturvallisuus toiminnan lähtökohtana

Satama-alue on aidattu ja kulku alueelle rajoitettua. ISPS-turvallisuussuunnitelman sekä turvallisuusluvan sataman hallinnoimalle rataverkostolle on auditoinut ja hyväksynyt Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom. Pelastussuunnitelma on tehty yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Työturvallisuus on yksi yhtiön ja koko sataman toimintojen tärkeimmistä teemoista. Loviisan satama kehittää aktiivisesti yhdessä satama-alueella toimivien yritysten kanssa yleisen satama-alueen työturvallisuutta, ja satamayhtiön henkilöstöllä tapaturmataajuus on jo useiden vuosien ajan ollut nolla, eli sairauspoissaoloihin johtaneita tapaturmia ei ole sattunut .