Palvelut ja hinnasto

Loviisan satama on teollisuuden lasteille erikoistunut palvelukeskus, jossa jokaisen asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Nykyaikaisella ja monipuolisella kalustolla pystytään tehokkaasti ja joustavasti vastaamaan asiakkaiden kysyntään ja tarjoamaan ratkaisu haastavissakin tilanteissa.

Satamasidonnaiset palvelut ovat käytettävissäsi, tuotantotiloista välivarastointiin ja tavaran jalostamisesta pakkaamiseen ja jakeluun. Loviisan sataman palveluvaltteja ovat tehokkuus, joustavuus ja luotettavuus.

Satamassa on runsaasti varasto- ja kenttätilaa erilaisille teollisuuden lasteille sekä terminaali autoramppeineen. Konttien ja perävaunujen käsittely, purku ja lastaus onnistuu suoraan ovilta. Työvoimaa löytyy lastinkäsittelyn osaamisen lisäksi esimerkiksi kokoonpanotoimintoihin, pakkaamiseen ja rakennustyöhön, tarpeen mukaan vaikka tuntipohjaisesti.

Kustannustehokasta ja kilpailukykyistä palvelua varustamoille

Tarjoamme nopean ja tehokkaan lastauksen niin ajallisesti kuin lastikapasiteetin maksimaalisen hyödyntämisen muodossa. Satamaan johtava lyhyt meriväylä tuo säästöjä aluskäyntiin. Väylän koko mahdollistaa handysize-alusten operoinnin.

• Kuusi laituripaikkaa: 5 konventionaalista laituria sekä yksi roro-ramppi
• Varastotilaa yhteensä 44 000 m2, mikä mahdollistaa muun muassa yli 100 000 sahatavarakuution säilytyksen
• Paljon kenttätilaa sateenkestäville tuotteille sekä tilaa uudisrakennuksille

Operaattori LFS:llä on ammattitaitoinen, kokenut henkilöstö ja parhaat lastinkäsittelykoneet erilaisille lasteille. Toimintamallimme sekä tehokas ja joustava työskentely tarjoaa varustamoille parempaa kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Lasteina olemme erikoistuneet muun muassa sahatavaraan, viljaan, sementtiin, pylväisiin, tukkeihin, kappaletavaraan, kaikenlaisiin irtolasteihin sekä projekteihin laatikoista satojen tonnien erikoiskuljetuksiin. Tavaran käsittelyyn käytetään aina siihen parhaiten soveltuvaa kalustoa.

Loviisan satamasta löytyy

• Neljä tela-alustaista mobiilinosturia, ns. täsmänostureita, joilla pystytään vastaamaan monipuolisesti ja tehokkaasti asiakkaiden eri tarpeisiin ja tilanteisiin, nostureihin on tarvittavat lisälaitteet erilaisiin koukkunostoihin levittäjineen, tukkipihdit sekä kahmarit irtolastin käsittelyyn. Lisäksi käytössä on pyöräalustainen mobiilinosturi kahmareineen.
• Trukkeja käsittelykapasiteetilta kolmesta tonnista aina kahteenkymmeneen tonniin asti.
• Pyöräkuormaajia bulk-tuotteiden, sellun sekä pylväiden käsittelyyn
• Konttikurottaja, kontti- sekä erikoisnostoihin
• Viljan ja sementin käsittelyyn nykyaikaiset ja nopeat kuljettimet, joilla saavutetaan lyhyet laivakäynnit sekä luotettava toiminta.

Nopeaa kuljetusyksiköiden käsittelyä

Keskitymme helppoon asiointiin ja nopeaan kuljetusyksikön käsittelyyn. Muun muassa sahatavaraa toimittaville kuljetusliikkeille tarjoamme tauottoman palvelun koko työpäivän ajan kahdessa vuorossa.

Tavoitteenamme on jatkuvasti lyhentää kuljettajan satamakäyntiaikaa ja tarjota siten liikennöitsijälle säästöä kustannuksiinsa. Kehitämme kaikkia lastinkäsittelyä ennakoivia toimia (kuten lastitiedot, yksikön tiedot) ollaksemme valmiina jo siinä vaiheessa, kun kuljetus lähestyy satamaa.

Kerromme mielellämme lisää, otathan yhteyttä!