Toimintaohjeet

Sujuvan ja turvallisen toiminnan ja liikkumisen takaamiseksi satama-alueilla noudatetaan satamajärjestystä, kansainvälistä meriturvallisuutta koskevaa ISPS-säännöstöä ja sataman yleisiä ohjeita. Lisäksi satamassa toimivat yritykset ohjeistavat toimintaa.

Loviisan sataman ympäristölupia noudattavat kaikki satama-alueella toimivat tahot.

Puutavaraa kuljetusvalmiina