2022 oli Loviisan satamassa muutosten vuosi, liikennemäärät edellisvuoden tasolla

Suomen satamien toimintaympäristö oli vuonna 2022 haasteellinen: Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota aiheutti myös Suomen logistiikkaan merkittäviä muutoksia. EU:n Venäjää vastaan kohdistamat pakotteet lopettivat Venäjän kauttakulkuliikenteen keväällä Loviisan satamassa. Vastaavasti Saimaan kanavaliikenteen siirtyminen merisatamiin ohjasi tavaravirtoja kulkemaan Loviisan sataman kautta.

Vuonna 2022 kokonaisliikenne Loviisan Satamassa oli 685 928 tonnia, mikä oli 3,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laivoja satamassa kävi 179 kappaletta, kun edellisenä vuonna laivakäyntejä oli 180. Sataman liikenne koostui ulkomaan tavaraliikenteistä, kotimaan rannikkoliikenteestä sekä terminaaliliikenteestä. Ulkomaanliikenteessä erityisesti tuontimäärät kehittyivät positiivisesti (+58,3 %). Kauttakulkuliikenteen määrä romahti (-94,7 %).

Sataman merkittävimmät liikennevirrat koostuivat rakennusteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä erilaisten kiertotalouden ja bioenergian tavaravirroista.

”Takana on tavaraliikenteen suurten muutosten vuosi. Kauttakulkuliikenne pysähtyi, mutta Loviisan Sataman kautta kulkeneiden tavaravirtojen määrä ei silti juuri muuttunut. Erityisesti sementin tuonti kasvoi selvästi”, kertoo Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen.

”Kutsuisin viime vuotta hienoksi torjuntavoitoksi ja sataman tulevaisuuskin näyttää hyvältä. Meillä valmistui viisaita investointeja, joiden ansiosta tavaravirtoja voidaan jatkossa kasvattaa.”

”Myös kauttakulkuliikenteen loppumisen myötä hiljentyneelle Lahti-Loviisa rautatielle meillä on jo keväälle uusia suunnitelmia.”

Investoinnit kantavat tulevaisuuteen

Satamassa valmistui vuonna 2022 kaksi merkittävää investointia. Sementtiterminaalin laajennus uudella siilolla lisäsi sataman asiakasyrityksen varastointikapasiteettia sekä mahdollistaa uusien, entistä ympäristöystävällisempien sementtilaatujen tavaravirrat.  

Lisäksi sataman pohjoisosaan rakennettiin 1,3 hehtaaria lisää satamakenttää bioenergiajakeiden varastointia varten. Investoinnilla varmistetaan Etelä-Suomen energiataloutta.

Investointien yhteisarvo oli yli kolme miljoonaa euroa.  

Kenttäinvestointeja jatketaan myös vuonna 2023, kiertotalous- ja bioenergian tavaravirtojen riittävän varastointikapasiteetin varmistamiseksi.
”Loviisan satama pystyy palvelemaan energiamurroksessa, kun maailman energiavirrat hakevat uusia reittejä ja fossiilisista energialähteistä vaihdetaan vihreisiin”, lupaa Vepsäläinen.

Liikevaihto kasvoi haasteista huolimatta

Loviisan Sataman liikevaihto vuonna 2022 oli 1,378 milj. euroa, mikä oli 3.4 % edellistä vuotta enemmän.

Kohonneet kustannukset, jotka johtuivat erityisesti lumirunsaista säistä, kuitenkin söivät tulosta, joka oli verojen jälkeen lähes 60 000 euroa (- 40,0 %). Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle tuloksen jakamista osinkoina omistajilleen eli Helsingin Satama Oy:lle sekä Loviisan kaupungille.

Loviisan satama on teollisuuden lasteille erikoistunut täyden palvelun satama, jossa jokaisen asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Loviisan satamayhtiön omistaa 60 % osuudella Helsingin Satama ja 40 % osuudella Loviisan kaupunki.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama Oy
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731