Hajuhaittaa aiheuttavaa lastia kuljetetaan pois Loviisan satamasta

Loviisan satamaan saapui viime viikon lopulla laivalla lasti kiertotalouspaaleja, joista aiheutuu ajoittain valitettavaa hajuhaittaa sataman lähiympäristöön. Laivan purun yhteydessä huomattiin, että energiantuotantoon matkalla olevat nk. RDF-polttoainepaalit* olivat pahasti rikkoutuneet, eivätkä täytä sataman tai lastin tilanneen yrityksen vaatimuksia pakkauksen tai hajun osalta. Hajujen ehkäisyssä on ensisijaista, että paalit ovat kuljetuksen aikana ehjiä.

Laivaa purkava satamaoperaattori lisäsi esteitä roskaantumiselle ja tehosti siivousta. Lastin omistaja kävi satamassa toteamassa, että lastin laatu ei vastannut vaadittua. Lastin omistaja järjesti satamakentällä säilytettäville rikkoontuneille paaleille suljetut kansilavat ja lastin toimitukset pois satamasta aloitettiin heti, kun se oli mahdollista. Priorisoinnin ansiosta tavaraerän uskotaan lähteneen satamasta kokonaisuudessaan viikkoon 25 mennessä.

Lastin omistaja on jo käynnistänyt reklamaatioprosessin, jossa selvitetään missä vaiheessa ja miksi paalit ovat rikkoutuneet, jotta vastaavat ongelmat eivät jatkossa pääse toistumaan.

Loviisan satama on osa energian huoltovarmuusketjua, ja sen kautta kulkee useita eri polttoaineita, joista osa on kiertotalouden tuotteita. Kiertotalouspaaleilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Paaleja varastoidaan sekä satamakentällä että varastoissa, ja niiden varastointiaika riippuu toimitussopimuksista. Kyseinen hajuhaittaa aiheuttanut lasti on ikävä poikkeustapaus, ja  ensimmäinen laatuaan Loviisan satamassa.

* RDF-polttoaine (refuse derived fuel): kuivaa, yhdyskuntajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettua polttoainetta. Koostuu pääasiassa muoveista, pahvista ja vastaavan kaltaisista jakeista, joita ei ole pystytty muulla tavoin hyötykäyttämään.