Hyvä rahtivuosi Loviisan satamassa

Loviisan sataman liikennemäärät kasvoivat toista vuotta peräkkäin. Kokonaistavaraliikenne vuonna 2018 oli 756 000 tonnia, mikä on peräti +14 % edellisvuotta enemmän.

Viennin ja kauttakulkuliikenteen määrät kasvoivat selvästi, ja tuonti pysyi vakaalla tasolla.
– Transitosta on kehittymässä tärkeä osa liikennettä. Se näkyy myös junaliikenteen vilkastumisena, kertoo Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen tyytyväisenä.

Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja, mutta suurin kasvu löytyi kuitupuusta, jonka määrä 14-kertaistui edellisestä vuodesta.
– Näen hyödyllisenä myös lastien monipuolistumisen. Erityisesti erilaisia kiertotalouteen liittyviä lasteja on kulkenut Loviisan sataman kautta selvästi entistä enemmän, Vepsäläinen kertoo.

Myös sataman liiketoimintaympäristö kehittyi edelleen positiivisesti. Esimerkiksi Suomen Viljava Oy jatkoi investoimista Loviisan sataman alueella sijaitseviin viljavarastoihinsa ja vastaanottolaitteistoihinsa.

Loviisan sataman liikevaihto vuonna 2018 nousi 1,4 miljoonaan euroon (+15 % verrattuna edelliseen vuoteen), ja satama jakaa yli 100 000 euroa osinkona omistajilleen.

Loviisan satama on erikoistunut mekaaniseen metsäteollisuuteen ja irtolasteihin. Vuoden 2017 alusta lähtien Helsingin Satama on omistanut 60 % Loviisan satamayhtiöstä. Yhtiön toinen omistaja 40 %osuudella on Loviisan kaupunki. Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja. Tuonti koostuu pääasiassa sementistä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731

Lue lisää Suomen Viljavan investoinneista:
https://suomenviljava.fi/sitenews/view/-/nid/79/ngid/1
https://suomenviljava.fi/sitenews/view/-/nid/80/ngid/1