Kauttakulkuliikenne jatkoi kasvuaan

Vuonna 2020 Loviisan sataman kautta kulki kaikkiaan 780 900 tonnia rahtia (-1,8 % verrattuna edelliseen vuoteen). Ulkomaan tavaraliikenne laski vuoden 2019 tasosta 6,3%. Silti erityisesti kauttakulkuliikenteen määrä kehittyi positiivisesti, tuonti- ja vientimäärien laskiessa. Kotimaan tavaraliikenne vahvistui.

Satamaliiketoimintaympäristö oli haasteellinen pandemian mukanaan tuoman epävarmuuden takia. Siitä huolimatta Loviisan sataman kautta kulkevien viljatuotteiden määrä yli kaksinkertaistui, myös antrasiitin ja kovakivihiilen käsittelymäärät kasvoivat yli 20 prosenttia.

– Transitoliikenne kasvoi kokonaisuudessaan 15 prosentilla edellisvuodesta ja tässä näemme kasvupotentiaalia jatkossakin. Nykyisin Loviisan kautta kulkee transitona terästeollisuuden raaka-ainetta, antrasiittia ja kovakivihiiltä, viljatuotteita sekä rehuraaka-aineita, missä näemmekin Loviisassa erityisen hyvät mahdollisuudet kasvuun, Suomen Viljavan investointien myötä. Loviisa sijaitsee lähellä rajaa rautatieyhteyden päässä ja meillä on kapasiteettia tarjolla, tehokkaat lastaukset ja satamaan pääsee jopa Supramax-kokoluokan aluksella, arvioi satamayhtiön toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen.  

Myös kiertotalous- sekä bioenergiatuotteiden määrän uskotaan kasvavan Loviisan satamassa.
– Haluamme toimia kiertotaloustuotteiden vastuullisena kotisatamana. Materiaalien kierrätys on tätä päivää vastuullisessa yhteiskunnassa ja kiertotaloustoiminnan ja uusien energiaratkaisujen kasvu tuo tullessaan myös liikennettä sekä työpaikkoja, vahvistaa Vepsäläinen.

Uutena toimintana tutkitaan YVA-menettelyllä kemikaaliterminaalin sijoittumista satamaan. Hanketta vetää AlfaTerminal Oy. Toiminnalla olisi merkittävä vaikutus sataman liikenteisiin.

LED-valaistuksella työturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Satama-alueella tarvitaan tehokasta valaistusta työturvallisuuden varmistamiseksi ja pääosa sataman sähkönkulutuksesta syntyy juuri valaistuksesta. 

Vuonna 2020 Loviisan satamassa jatkettiin sataman valaistuksen uusimista ja projekti jatkuu edelleen. Tehdyillä investoinneilla saatiin satamatoiminnassa 25 % säästö sähkönkulutuksessa verrattuna edellisen vuoden kulutukseen. Parempi energiatehokkuus pienentää myös sataman hiilijalanjälkeä. 

LED-valoilla on ihmisen näölle edullinen valkoinen väri ja hyvä värintoistokyky, mikä parantaa merkittävästi työturvallisuutta satamassa. Samoin ne ovat myös entistä paremmin kohdistettavissa, jolloin hajavalon määrä ja häikäisy vähenevät. 

Positiivinen taloustulos

Loviisan sataman liikevaihto vuonna 2020 oli 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos verojen jälkeen 176 100 euroa.  Tänä vuonna satama jakaa runsaat 350 000 euroa osinkona omistajilleen. 

Loviisan Satama Oy on merkittävä taloudellinen toimija itäisellä Uudellamaalla

  • Vuonna 2018 Loviisan Satama Oy sekä sen satamatoimintoihin liittyvät muut yritykset ja toimijat tuottivat liikevaihtoa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. 
  • Sataman suora työllisyysvaikutus oli noin 117 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus noin 282 henkilötyövuotta. 
  • Lisäksi sataman kanssa työskentelevät toimijat tekivät ostoja noin 5,9 miljoonan euron edestä. Nämä ostot painottuivat pääosin Loviisan seudulle.
  • Loviisan satamaan liittyvien yritysten henkilöstön kunnallisverokertymä oli vuonna 2017 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttama vaikuttavuustutkimus, kts. sivu 22

Irtolasti- ja kappaletavaratuotteiden osaaja

Loviisan satama kautta kulkee teollisuuden raaka-aineita, kuten terästeollisuudelle antrasiittia, rakennusteollisuuden tarpeisiin sementtiä sekä terästuotteita, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita, kiertotaloustuotteita energiantuotantoon sekä materiaalin kierrättämiseen, minkä lisäksi satama on Itä-Suomen tärkein viljakauppaa palveleva satama. Satama on erikoistunut irtolasti- ja kappaletavaratuotteisiin, minkä lisäksi myös vaativia erikoisprojektilaivauksia voidaan hoitaa.

Loviisan satama tarjoaa mahdollisuudet joustavalle, vastuulliselle ja tulokselliselle rahtiliikenteen hoitamiselle. Ulkomaanliikenteen ja transitoliikenteen lisäksi satama toimii logistisena solmukohtana myös kotimaanliikenteille. Pienenä satamana Loviisa toimii tehokkaasti ja räätälöidysti, palvelumahdollisuuksilla luodaan lisäarvoa logistiikalle.

Loviisan satamayhtiön omistaa 60 % osuudella Helsingin Satama ja 40 % osuudella Loviisan kaupunki.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama Oy
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731