Loviisan laivaväylän syventämisellä pitkän tähtäimen positiivisia vaikutuksia

Suomen hallituksen ensimmäisessä budjettiriihessä on linjattu Loviisan meriväylän syventäminen kiireellisesti edistettäväksi suunnittelukohteeksi, jonka alustava päätöksentekoajankohta olisi vuonna 2025.  Suunnitelmat pohjautuvat vuonna 2018 laadittuun ja 2023 tarkistettuun yleissuunnitelmaan väylän syventämisestä 9,5 metristä 11,0 metriin. Loviisan Satama Oy näkee syvennyksen tarpeelliseksi. Toteutuessaan hanke olisi valtion Väyläviraston ja Loviisan sataman yhteinen.

Väylän syventäminen toisi mukanaan useita positiivisia vaikutuksia. Sillä olisi erityistä turvallisuusmerkitystä, sillä syventämisen yhteydessä väyläalue mitoitettaisiin vastaamaan sataman nykyistä maksimialuskokoa, 40 000 dwt:n irtolastialuksia.

Tämän lisäksi alukset pystyisivät kuljettamaan entistä suurempia lastimääriä kerrallaan ja hyödyntämään lastikapasiteettinsa paremmin. Se parantaisi kustannustehokkuutta ja toisi mukanaan positiivisia ympäristövaikutuksia. 

Syventäminen tukee myös Suomen huoltovarmuutta, sillä Loviisan sataman kautta kulkee useita huoltovarmuuden piiriin kuuluvia tuotteita, esimerkiksi viljatuotteita ja tuontienergiaa. 

”Väylän syvennys on hyvä uutinen ja piristysruiske koko itäiselle Uudellemaalle. Loviisan satamatoiminnalla on taloudellista merkitystä niin alueen yritysten liiketoiminnalle, työllisyydelle kuin kunnallisverokertymällekin”, sanoo Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom. ”Valtion rahoituspäätös on osoitus siitä, että Loviisan satama nähdään tärkeänä ja sitä halutaan kehittää pitkäjänteisesti.”

”Iloitsen siitä, että väylän syvennykselle on näytetty budjettiriihessä vihreää valoa”, kertoo Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen. ”Se on ehdottoman positiivinen asia Loviisan sataman pitkän aikavälin kehittämiselle ja ryhdymme nyt päivittämään sataman omia suunnitelmia väylän syvennykseen liittyen.”

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama Oy
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731

kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Loviisan kaupunki
jan.d.oker-blom(at)loviisa.fi
puh. +358 40 551 7551