Loviisan satama synnyttää vaurautta itäiselle Uudellemaalle


Loviisan Satama Oy on merkittävä taloudellinen toimija itäisellä Uudellamaalla, selviää Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamasta tutkimuksesta.
Vuonna 2018 Loviisan Satama Oy sekä sen satamatoimintoihin liittyvät muut yritykset ja toimijat tuottivat liikevaihtoa yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. Sataman suora työllisyysvaikutus oli noin 117 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus noin 282 henkilötyövuotta. Lisäksi sataman kanssa työskentelevät toimijat tekivät ostoja noin 5,9 miljoonan euron edestä. Nämä ostot painottuivat pääosin Loviisan seudulle.

Loviisan satamaan liittyvien yritysten henkilöstön kunnallisverokertymä oli vuonna 2017 arvion mukaan noin 1,8 miljoonaa euroa.

Linkki tutkimukseen, kts. s.22

Loviisan satama on erikoistunut mekaaniseen metsäteollisuuteen ja irtolasteihin. Vuoden 2017 alusta lähtien Helsingin Satama on omistanut 60 % Loviisan satamayhtiöstä. Yhtiön toinen omistaja 40 % osuudella on Loviisan kaupunki. Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja vilja. Tuonti koostuu pääasiassa sementistä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731