Vuosi 2023 oli Loviisan satamalle erinomainen

Loviisan sataman liikennevirrat kasvoivat viime vuonna 38 %. Merkittävin syy kasvuun oli tuontienergiatuotteiden osuuden kasvu tavaraliikenteessä. Muutos johtuu sekä Ukrainan sodan myötä tapahtuneesta logistiikkavirtojen muutoksesta, että suomalaisen yhteiskunnan siirtymisestä yhä kestävämpiin energiamuotoihin. Sataman kautta kulki vuonna 2023 noin 1 230 GWh energiaa yhteiskunnan tarpeisiin. Loviisan satama, logistiikan solmukohtana, on osa kansallista huoltovarmuusketjua.

Sataman toiminta mahdollistaa asiakkaiden Suomen Ilmastolain mukaisten päästövähennystavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Loviisan sataman kautta kulkevia polttoaineita, joilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ovat metsähakkeet, energiapuut, kierrätyspolttoaineet sekä puupelletit. Yhteensä näillä vähennettiin noin 229 000 tonnia CO2 päästöjä energiantuotannosta, kun energiamäärää verrataan laskennallisesti kivihiilellä tuotettuun. Tämän lisäksi sataman kautta kulkee merkittävä määrä ympäristöystävällisesti tuotettua sementtiä, millä rakentamisen hiilijalanjälkeä saadaan alennettua Suomessa.

Tavaraliikenteen kokonaistonnimäärä viime vuonna kasvoi 948 125 tonniin. Sataman liikenne koostui ulkomaan tavaraliikenteestä, kotimaan rannikkoliikenteestä sekä terminaaliliikenteestä, mikä ei kulje sataman laitureiden kautta. Aluskäyntejä Loviisan satamassa oli 227 kpl viime vuonna, kun edellisenä vuonna niitä oli 179. Keskimääräinen aluskoko kasvoi ja nettotonneissa mitattuna kasvua oli 48 %.

Liikevaihto vuonna 2023 oli 2,1 Meur, kun se vuonna 2022 oli, 1,4 Meur.

Yhtiön varsinaiset investoinnit 0,89 Meur keskittyivät satama-alueen parantamiseen.

Yhtiön tulos verojen jälkeen oli 541 822 euroa ja yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle yhteensä 438 000 euron osingonmaksua omistajilleen eli Helsingin Satama Oy:lle sekä Loviisan kaupungille.

Loviisan satama on teollisuuden lasteille erikoistunut täyden palvelun satama, jossa jokaisen asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Loviisan satamayhtiön omistaa 60 % osuudella Helsingin Satama ja 40 % osuudella Loviisan kaupunki.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen, Loviisan Satama Oy
tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi
puh. +358 (0)44 055 5731